NE Boys Varsity Baketball vs Midland - windyhillsphoto